Home > Âm nhạc, Giáo trình, Oboe > Thế bấm cơ bản cho kèn Oboe – q8 1

Thế bấm cơ bản cho kèn Oboe – q8 1

Thế bấm cơ bản cho kèn Oboe

Quãng 8 thứ nhất: từ nốt Si giáng (Bb3) tới nốt Đô (C5)

Đây là thế bấm chính mà tất cả những ai thổi Oboe đều học. Những thế bấm này sử dụng ở kèn Oboe và English horn. Ngoại trừ loại kèn có cấu tạo đặc biệt.

Nốt Nốt viết Thế bấm Mô tả

A3
B3

Bb0 123Bb|123C Thế bấm cơ bản. 
123|123C [B Bb] Với kèn không có phím bấm Bb thì đóng 2 lỗ ở loa kèn bằng đầu gối.

B3
C4

B0 123B|123C Thế bấm cơ bản.

B3
C4

C1 123|123C Thế bấm cơ bản.

C4
D4

C#1 123|123C# Thế bấm cơ bản.

D4

D1 123|123 Thế bấm cơ bản.

D4
E4

Eb1 123|123Eb Thế bấm cơ bản.
123Eb|123 Sử dụng kết hợp với nốt (Đô) C4 và C#4.

E4
F4

E1 123|12- Thế bấm cơ bản.

E4
F4

F1 123|12F Thế bấm cơ bản.
123F|12- Sử dụng kết hợp với thế bấm liên quan đến ngón 3 tay phải (lqđn3tp).
123|1-3 Sử dụng kết hợp với thế bấm lqđn3tp. 
123|1-3Eb Sử dụng kết hợp với thế bấm lqđn3tp.

F4
G4

F#1 123|1– Thế bấm cơ bản.

G4

G1 123|— Thế bấm cơ bản.

G4
A4

G#1 123G#|— Thế bấm cơ bản.
123|G# Thế bấm Trill, mở lỗ.
123|A Thế bấm Trill, đóng lỗ.

A4

A1 12-|— Thế bấm cơ bản.

A4
B4

Bb1 12-|1– Thế bấm cơ bản.
1B2-|1– Thế bấm Trill với nốt (Si) B4.

B4
C5

B1 1–|— Thế bấm cơ bản.
1B–|1– Thế bấm Trill với nốt (La thăng) A#4.

B4
C5

C2 1–|1– Thế bấm cơ bản.
Tiếp tục xem quãng 8 thứ 2 >>

Có thế xem thêm phần thế bấm để hiểu rõ hơn các ký hiệu trên.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: