Home > Nghiên cứu, Tôn giáo, Đạo Phật > Phật Dược Sư

Phật Dược Sư

Phật Dược Sư

Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Tôn Ảnh Phật Dược Sư Theo Mật Tông

Tôn Ảnh Phật Dược Sư Theo Mật Tông
Phạn: Bhaiṣajyaguru (भैषज्यगुरु)
Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya
Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya
Bhaiṣaijya guru tathàgatàya
Bhaiṣaijya guru vaiḍuria tathàgatàya
Mahà Bhaiṣaijya ràja buddha
Trung: Yàoshīfó (藥師佛); Yàoshīrúlái (藥師如來)
Nhật: Yakushi (薬師); Kusurishi Nyorai (薬師如来)
Hàn: Yaksayeorae, Yaksabul (약사여래, 약사불)
Mông Cổ: Оточ Манла
Tây Tạng: Sanggye Menla སངས་རྒྱས་སྨན་བླ།
Việt: Phật Dược Sư
Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Dược Sư Như Lai
Dược Sư Lưu Ly Như Lai
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Đại Y Vương Phật
Thông tin
Tôn kính: Đại thừa, Kim Cương thừa
Biểu tượng: Chữa bệnh
Symbol question.svg Chủ đề:Phật giáo

Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là “vị Phật thầy thuốc”), còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật (bhaiṣajyaguruvaidūrya-prabha-buddha; 藥師琉璃光佛), Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya), Dược Sư Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru tathàgatàya), Dược Sư Lưu Ly Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria tathàgatàya), Đại Y Vương Phật (Phạn: Mahà Bhaiṣaijya ràja buddha), do bổn nguyện của ngài là “cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh” cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật[1], là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.

Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu NiA Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca. Trong kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hánchữ Tây Tạng, người ta đọc thấy 12 lời nguyện của vị Phật này, thệ cứu độ chúng sinh, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị Hộ PhápThiên vương.

Tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật BảnViệt Nam, Phật Dược Sư được thờ cúng rộng rãi.

Mục lục

 [ẩn

[sửa] Các lời nguyện của Phật Dược Sư

 1. Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh.
 2. Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.
 3. Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện.
 4. Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa.
 5. Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.
 6. Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.
 7. Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.
 8. Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.[2]
 9. Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiếp và giúp trở về chính đạo.
 10. Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp.
 11. Đem thức ăn cho người đói khát.
 12. Đem áo quần cho người rét mướt.

[sửa] Đà-la-ni và chân ngôn

namo bhagavate bhaiṣajyaguru
vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya
arhate samyaksambuddhāya tadyathā:
oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya-samudgate svāhā.
Phiên âm tiếng Việt:
Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, bệ-sát-xã, lũ-lô-thích-lưu-ly, bát-lặc-bà, hắc-ra-xà-giả, đát-tha yết-đa-da, a-ra-ha-đế tam-miệu tam-bồ-đề-da, đát-điệt-tha. Án, bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-sát-xã, tam-một-yết-đế tóa-ha[4]

Trong đó, câu cuối của Đà-la-ni: oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya-samudgate svāhā được xem như là chân ngôn của Phật Dược Sư. Ngoài ra còn nhiều câu chú khác được sử dụng trong các trường phái khác nhau của Kim Cương thừa.

 • Tiểu chú có tên gọi là Dược Sư Phật tâm chú:
oṃ hulu hulu caṇḍali mataṅgi svàhà [1]

[sửa] Tranh tượng

[sửa] Liên kết ngoài

[sửa] Chú thích

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/Phật_Dược_Sư

Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: