Home > Giáo trình, Saxophone > Trịnh Công Sơn – Mưa hồng

Trịnh Công Sơn – Mưa hồng

Khanh Ly – Mua Hong

Uploaded by on Nov 4, 2006

Khanh Ly – Mua Hong

——–

Phía trên là video music bài “Mưa hồng” do ca sĩ Khánh Ly thể hiện.

———-

Còn đây là ký âm từ nhạc karaoke trên trang web nhạc vui và bản ký âm này là dành cho kèn Saxophone (Alto).

https://docs.google.com/open?id=1UPenQJ5Ll6tl9CGuHU40hBJ5RIrSpkEtTxJm4aska1vimjGVNwJ9vnDwX_Lc

Với định dạng là pdf, chúng ta có thể tải về lưu trên máy hoặc in ra giấy.

Phần đệm có thể download từ trang web nhac vui dưới đây:

http://nhac.vui.vn/mua-hong-karaoke-nhac-beat-m156074c82p1077a11777.html

Đây là bài tập luyện ngón kèm theo bài “Mưa hồng”

https://docs.google.com/open?id=1gcH2kwU1SWMSiNulknwDppQVDh5F9GrQImaP9BB_SK4eEeLywCQugNE7MlZb

—-

Tham khảo phần có lời tại trang web Trịnh Công Sơn

http://www.trinh-cong-son.com/muahong_nb.html

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: