Home > Collection, Linh tinh, Multimedia, Nghiên cứu, Nhiều thứ, Phần mềm, Vi tính, Văn phòng > dell inspiron n4030 drivers for windows xp free download

dell inspiron n4030 drivers for windows xp free download

dell inspiron n4030 drivers for windows xp free download

Chào các bác,

Hello Everyone,

Tôi có cái laptop Dell Inspiron N4030. Tôi đã cài được windows XP cùng với drivers. Nay tôi chia sẻ chút chút với mọi người.

I have a laptop Dell Inspiron N4030. I installed windows XP and its drivers successfully. I would like to share some information with everyone.

Đầu tiên trước khi cài windows XP, các bác hãy tìm cách vào bios của máy và tắt phần SATA AHCI.

Before install the windows XP, we should go to bios and turn off the SATA AHCI.

Sau khi cài thành công XP, màn hình có thể sẽ vuông vuông be bé bởi vì chưa đúng graphic driver. Các bác có thể tham khảo danh sách các drivers của N4030 trên link ftp của hãng Dell dưới đây:

After installing XP successfully, the screen might be alike square and small because the graphic driver wasn’t right. We could check the list of drivers for N4030 at the ftp link of Dell company as below:

http://ftp.dell.com/browse_for_drivers/Laptops/Inspiron/Inspiron%2014%20N4030/

Hoặc kiếm drivers trên ở trang web Driver Pack Solution. Cái này hay ra phết, down xuống rồi burn ra DVD, lấy ra, bỏ lại vào khay đĩa, bấm bấm là ngon luôn.

Or we could get drivers on the web Driver Pack Solution. It is nice, just down load then burn into a DVD, take it out, put it in back to the disk tray, click click and done.

http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Dell&m=Inspiron%20N4030&id=2763&l=en

Và sau tôi đã dùng đĩa Driver Pack Solution đóng gói lại những driver trong máy tính của tôi rồi up lên dropbox. Không hiểu các bác bấm vào link dưới có hiện ra được gì không… nhưng đó là bao gồm 2 folder chính. Một cái là driver rời rạc từng món để làm thủ công và một cái là 1 file exe để bấm vào là tự làm hết.

And I used the Driver Pack Solution soft to pack those drivers in my laptop then upload to dropbox. I don’t know when you guys click on the link then it would work or not… however this includes 2 folders, one contains separate drivers for you to install manually and another is an exe file, which you just click then it work simpler.

https://www.dropbox.com/sh/arv4jt89106f56z/RuD_p1_AYK

Khi tôi bấm chia sẻ trên dropbox, liền hiện ra link post trên / When I clicked on share, it was posted on my Twitter https://twitter.com/dokiencuong

Link này / this link

https://t.co/NpUaKFOsu9

..

Chúc các bác thành công.

Best wishes to Everyone.

from dokiencuong

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: