Home > Nhiều thứ > Tình yêu là ngọn nguồn hạnh phúc đẹp đẽ

Tình yêu là ngọn nguồn hạnh phúc đẹp đẽ

… ? Tình yêu là ngọn nguồn hạnh phúc đẹp đẽ mà ai cũng muốn được chia sẻ, muốn hét lên với cả thế giới rằng đó là người yêu của mình. Còn tình yêu của em thì sao? 

Categories: Nhiều thứ Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: