Home > Cuộc sống, Linh tinh, Nghiên cứu, Đi lại > Đăng ký internet ở Tokyo – không khó đâu

Đăng ký internet ở Tokyo – không khó đâu

Thật ra thì đăng ký internet đâu có khó đâu. Chúng ta cũng chẳng cần phải giỏi tiếng Nhật thì mới làm thủ tục đăng ký được bởi vì  có TƯ VẤN BẰNG TIẾNG VIỆT cơ mà.

Đây là quảng cáo đăng trên báo Hoa Sen số 37 tháng 6-2015

Thiết bị này được nhiều người Nhật sử dụng vì đây là wifi bỏ túi dùng mọi nơi được.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: