Home > Âm nhạc, Phần mềm, Vi tính > Musescore – Phần mềm chép nhạc miễn phí

Musescore – Phần mềm chép nhạc miễn phí

Mở phần mềm Musescore ra, và mở bản nhạc đó, thì có thể trông giống thế này.

Đây là link tới trang web tải về phần mềm :

https://musescore.org/en/download

Windows Mac Linux

Windows 7 or higher
Portable versionOlder versions

macOS 10.12 or higher
OS X 10.8–10.11
Mac OS X 10.7

Older versions
AppImage (portable)
Distribution packages
Community packagesBSD packages
(Download the source code)

Phần mềm chép nhạc miễn phí mang tên Musescore có thể chạy trên máy tính hệ điều hành Windows, máy hệ điều hành macOS, và máy hệ điều hành mã nguồn mở kiểu như Ubuntu.

Trên máy hệ điều hành Windows, chúng ta có thể tải về bản sử dụng ngay (Portable version). Với bản này chúng ta có thể lưu phần mềm trong

ổ cứng di động

 

hoặc usb lưu trữ nho nhỏ bỏ túi áo.

 

 

Khi chép nhạc thì chỉ cần cắm vào cổng usb của bất kỳ máy tính hệ điều hành Windows, bấm mở phần mềm trong ổ lưu trữ usb là có thể chép nhạc ngon lành.

Cả nhà dùng thử nhé.

 

  1. 10082017 at 02:54

    Hi Cuong K Do,
    Do you have a musescore account?
    Do you have your arrangements on musescore?
    Please, can you send me your cello arrangments in Encore/Finale/Musescore to my email? Thank you!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: