Archive

Author Archive

Musescore – Phần mềm chép nhạc miễn phí

Mở phần mềm Musescore ra, và mở bản nhạc đó, thì có thể trông giống thế này.

Đây là link tới trang web tải về phần mềm : Read more…

Advertisements

Encore.v5 – Chép nhạc

Đây là link tải về máy tính chạy win XP, win7. Còn win8 thì chưa thử bao giờ. 😉 Read more…

Encore.v4 – Chép nhạc

Đây là link tải về máy tính chạy win XP, win7. Còn win8 thì chưa thử bao giờ. 😉 Read more…

Japan

Categories: Images, Japan Tags:

Choral Conducting Lesson by Dr. Harold Rosenbaum

 

Choral Conducting Lesson by Dr. Harold Rosenbaum

Do Kien Cuong : Romances : 1, 2, 3 : plus 3 singalong tracks


Read more…

Day 7 huyệt làm SÁNG MẮT

Link video từ facebook:

%d bloggers like this: