Archive

Archive for the ‘Albums’ Category

Do Kien Cuong – Three Pieces – oboe piano

Do Kien Cuong, oboe

Lam Duc Chinh, piano

at the Vietnam Radio Studio, 58 Quan Su, Hanoi.

Advertisements
Categories: Performances

Do Kien Cuong – My Dear Parents – Ensemble – 20171222

Do Kien Cuong – Happy New Year – orchestra – 20180101

FOUR MOMENT OF THÚY KIỀU – IV – mot loi da trot tham giao – with family

Một lời đã trót thâm giao,
Dưới dày có đất trên cao có trời!
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh!
.
(from Truyện Kiều by Nguyễn Du)

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – III – reminiscence – with Đạm Tiên

Thương thay
Kiếp người
Sắc tài
Làm chi
.
Chờ
Hết
Còn gì
.
Đời người
Đến thế
Thì thôi
.
(from Truyện Kiều by Nguyễn Du)

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – II – Hoa No is crying and playing the instrument – for Thuc Sinh

Phải chăng nắng quáng đèn lòa,

Rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh?

Bây giờ tình mới rõ tình,

Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai.

 

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – I – ill-fated strings ring – for Kim Trọng

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,

Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.

Khi tựa gối khi cúi đầu,

Khi vò chín khúc khi chau đôi mày.

%d bloggers like this: