Archive

Archive for the ‘của Cường’ Category

Giải thưởng Hội Nhạc Sĩ Việt Nam – 2015

 

Giải Bgtan5_zpsktbjbcwh

Nguồn hình từ trang web của Hội

http://hoinhacsi.org/?q=taxonomy/term/21/3443

 

Advertisements

CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 01 – BỘ KÈN GỖ

Kèn gỗ thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại kèn gỗ trong dàn nhạc giao hưởng.

CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 01 – BỘ KÈN GỖ
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường

 

Khổ sách: 16x24cm
Số trang: 16
Năm xuất bản: 03/2008
Giá bán: 8.500 VNĐ

https://www.nxbtre.com.vn/sach/cac-nhac-cu-trong-dan-nhac-giao-huong-01-bo-ken-go-10689.html

www.nxbtre.com.vn/cac-nhac-cu-trong-dan-nhac-giao-huong-01-bo-ken-go.10689.4260.-1.123.aspx

Học sinh với thế giới âm nhạc

Sách của tác giả Đỗ Kiên Cường ở

http://www.nxbtre.com.vn/4260.aspx

       
Giá bán: 10.000 VNĐ
HỌC SINH VỚI THẾ GIỚI ÂM NHẠC – CÁC NHẠC CỤ VIỆT NAM 04 – NHẠC CỤ TÂY NGUYÊN
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường

Sách giới thiệu cùng các em về các nhạc cụ Tây Nguyên: Đàn Đá, Cồng Chiêng, Đàn T’rưng, Đàn K’rông put, Đàn Goong.

       
Giá bán: 10.000 VNĐ
HỌC SINH VỚI THẾ GIỚI ÂM NHẠC – CÁC NHẠC CỤ VIỆT NAM 03 – NHẠC CỤ THỔI DÂN TỘC MÔNG
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường

Sách giới thiệu cùng các em về các nhạc cụ thổi của dân tộc Mông: Đàn Môi, Kèn Lá, Khèn Mèo, Sáo Mèo, Sáo Rút, Sáo Bầu.

       
Giá bán: 10.000 VNĐ
CÁC NHẠC CỤ DÂN TỘC VIỆT NAM 02 – BAN NHẠC HIẾU
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường

Sách giới thiệu các nhạc cụ trong ban nhạc hiếu có hình minh họa cho từng loại nhạc cụ dành cho đối tượng học sinh cấp 1 và cấp 2.

       
Giá bán: 10.000 VNĐ
CÁC NHẠC CỤ DÂN TỘC VIỆT NAM 01 – BAN NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường

Sách giới thiệu các nhạc cụ trong ban nhạc tài tử Nam bộ, có hình minh họa cho từng loại nhạc cụ dành cho đối tượng học sinh cấp 1 và cấp 2.

       
Giá bán: 10.000 VNĐ
CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 05: NHỮNG NHẠC CỤ ĐẶC BIỆT
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường

Bộ sách giới thiệu cùng các em các về các loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng do nghệ sĩ Đỗ Kiên Cường biên soạn, có hình minh họa cho từng loại nhạc cụ.

       
Giá bán: 8.500 VNĐ
CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 04 – BỘ GÕ
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường
Bộ gõ thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại nhạc cụ thuộc bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng.
       
Giá bán: 8.500 VNĐ
CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 03 – BỘ ĐÀN DÂY
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường
Đàn dây thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại đàn dây trong dàn nhạc giao hưởng.
       
Giá bán: 8.500 VNĐ
CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 02 – BỘ KÈN ĐỒNG
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường
Kèn đồng thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng.
       
Giá bán: 8.500 VNĐ
CÁC NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 01 – BỘ KÈN GỖ
Tác Giả: Đỗ Kiên Cường
Kèn gỗ thuộc bộ sách “Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng” sẽ giới thiệu đến các em học sinh và những người muốn tìm hiểu sơ lược về nhạc giao hưởng về công dụng cũng như vai trò và vị trí của các loại kèn gỗ trong dàn nhạc giao hưởng.
%d bloggers like this: