Archive

Archive for the ‘Japan’ Category

Japan

Advertisements
Categories: Images, Japan Tags:

Chuyển đồ về Việt Nam từ Nhật

Gửi đồ về Việt Nam cho ngừoi thân là một nhu cầu mà nhiều bạn đã thắc mắc với iSenpai. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đồ về Việt Nam qua dịch vụ EMS của bưu điện Nhật.
1. Chuẩn bị
Bạn sắp sẵn đồ chuyển về bỏ vào thùng rồi mang ra bưu điện đến quầy chuyển hàng và nói muốn chuyển hàng quốc tế EMS. Sau khi bạn điền toàn bộ giấy tờ liên qua đến thủ tục khai thuế và danh mục đồ chuyển về cùng địa chỉ, nhân viên bưu điện sẽ Read more…

Hiroshima

Uploaded by on Apr 19, 2011

Street Photography Hiroshima City Japan 2010-2011

Music By : Sly & The Family Stone – Que Sera Sera

This is how I show my Art …”When I’m photographing, I see life,” “That’s what I deal with. I don’t have pictures in my head I don’t worry about how the picture is going to look. I let that take care of itself… It’s not about making a nice picture. That anyone can do.”This is how i See Life”

Categories: Hiroshima, Images Tags:

Kyoto

Uploaded by on Aug 3, 2008

Categories: Images, Kyoto Tags:

Osaka

Uploaded by on Aug 1, 2008

Welcome to Osaka.
The beautiful best city in Japan.
Osaka photo collection.
This video collected a high-rise building and scenery and a night view of Osaka.

Categories: Images, Osaka Tags:

Tokyo

Uploaded by on Dec 29, 2010

 

Categories: Images, Tokyo Tags:
%d bloggers like this: