Archive

Archive for the ‘Nhạc cụ’ Category

Oboe

oboe

Kèn Oboe [âu bâu] hay tiếng Việt gọi là Ô boa đúng như tên tiếng Pháp của cây kèn là Hautbois. Thật vậy, ý nghĩa của tên gọi này là sự lắp ghép của 2 từ  tiếng Pháp: từ Haut có nghĩa là cao và từ Bois có nghĩa là gỗ, ta được nghĩa là kèn gỗ có âm thanh cao. Đọc tiếp, xem, nghe tiếp thì bấm vào đây

Advertisements
%d bloggers like this: