Archive

Archive for the ‘Lý thuyết’ Category

Chuyển đồ về Việt Nam từ Nhật

Gửi đồ về Việt Nam cho ngừoi thân là một nhu cầu mà nhiều bạn đã thắc mắc với iSenpai. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đồ về Việt Nam qua dịch vụ EMS của bưu điện Nhật.
1. Chuẩn bị
Bạn sắp sẵn đồ chuyển về bỏ vào thùng rồi mang ra bưu điện đến quầy chuyển hàng và nói muốn chuyển hàng quốc tế EMS. Sau khi bạn điền toàn bộ giấy tờ liên qua đến thủ tục khai thuế và danh mục đồ chuyển về cùng địa chỉ, nhân viên bưu điện sẽ Read more…

Advertisements

Bộ bài Tổ Tôm

Các nhân vật trong bộ bài Tổ Tôm mặc trang phục thời Edo. Nhiều hình ảnh mang đặc trưng Nhật Bản. Nhưng người Nhật  hoàn toàn không biết đến trò chơi này.

Read more…

Đăng ký internet ở Tokyo – không khó đâu

Thật ra thì đăng ký internet đâu có khó đâu. Read more…

Quarter Rest

Rest are symbols for silence when music should not be played.

Quarter-Rest

This rest is equal to one-quarter the value of a whole rest. In 4/4 time a quarter rest denotes one beat.

Sixteenth Note

sixteenthNoteA note equal to 1/16 the value of a Whole Note. In 4/4 time a sixteenth note is one-quarter of  a beat.

D.S.

_1d109_dal_segno_1 Dal Segno (D.S.)

Found typically near the end of a piece. Dal segno means from the sign, and indicates that you should go back and repeat starting from the location of the sign  DalSegno1

Kent Hewitt – II-V-I Exercises

%d bloggers like this: