Archive

Archive for the ‘wordpress.com’ Category

Cách chèn nhạc vào wordpress.com

Tìm trong hệ thống các trang web / blog của wordpress.com, thấy 1 bài viết giới thiệu cách chèn nhạc vào wordpress.com rất hay.
Bài viết đó trên trang của nhieumat.wordpress.com, đường link sau đây:

http://nhieumat.wordpress.com/2010/01/25/th%C6%B0-vi%E1%BB%87n-cach-chen-nh%E1%BA%A1c-vao-blog-wordpress-com/

Advertisements
%d bloggers like this: