Archive

Archive for the ‘Đồ họa’ Category

Portable CorelDRAW X3

Portable CorelDRAW X3

Ok on Win7 and XP

http://www.mediafire.com/?ohlqa420o6j76q2

Sau khi download về máy file zip (nén) từ trang mediafire, bấm đúp để giải nén, chúng ta tìm và mở gói folder vừa giải nén thì sẽ thấy như hình sau:

corelx3.jpg

Bấm đúp vào file solve dialog problem để cài thông số vào hệ thống = bấm Yes và Yes …

Sau đó bấm đúp vào CorelDRW để khởi động chương trình. Có lúc phần mềm hỏi thêm gì đó thì chúng ta bấm vào  Launch the program thế là chương trình sẽ chạy bình thường.

Chú ý: Khi ta Export (Ctrl +E) ra file hình, ta phải bấm chọn Save as type: JPG-JPEG Bitmaps chẳng hạn, rồi mới bấm Export

Nếu bỏ qua bước này, phần mềm sẽ bị trục trặc.

Advertisements

Portable CorelDRAW Graphics Suite X4

Portable CorelDRAW Graphics Suite X4

Link download
http://www.mediafire.com/?3f8n3h2vuuuktnu

Không cần cài đặt phiền phức, chỉ giải nén rồi sử dụng bình thường trên windows XP.

PDF TK Builder Portable

PDFTK Builder Portable Titre

This portable software is also helpful for musicians, which I am using it.
I just copy and paste the description from its webpage at a link as below:

http://portableapps.com/apps/o ffice/pdftk_builder_portable

Here is text
….
Features:

PDFTK Builder is a pdf manipulation utility for Windows with a great array of features including:

-Collate – allows you to rearrange (reorder, delete, & duplicate) pages in a single document and/or merge pages from multiple PDF documents.

-Split – allows you to separate each page of a PDF document into its own file.

-Background or Stamp – ‘Background’ enables you to add a background to each page in a document or just the first page. The ‘background’ (eg a company logo, or a ‘draft’ watermark) must be another PDF document (the first page of that document if it has more than one page). ‘Stamp’ is very similar to ‘background’ except that the ‘stamp’ is placed on top of the source document.

-Rotate – ‘Rotate’ enables you to rotate a range of pages in a document.

-Password Protection – The new document can be password protected (encrypted) by providing ‘owner’ and ‘user’ passwords. The ‘owner’ password does not stop users from reading the document, but it does restrict the actions that users can perform on that document – printing, copying, decrypting etc. Specifying a ‘user’ password will stop anyone without either ‘user’ or ‘owner’ passwords from opening and reading the document.
http://portableapps.com/apps/o ffice/pdftk_builder_portable

%d bloggers like this: