Cesar Reyes – 2016 – Ninth Annual Latin American Piano & Song of Festival of New York: Review by Sandra Mercado

The 9th Annual Latin American Piano & Song Festival of New York: Centennial celebration of the birth of Carlos Jiménez Mabarak, Consuelo Velázquez, Alberto Ginastera, and Henrietta Yurchenco on November 14, 2016 at the Renee Weiler Concert Hall in Greenwich House Music School, New York City. I had no previous knowledge of the Latin American Piano […]

via Ninth Annual Latin American Piano & Song of Festival of New York: Review by Sandra Mercado — Spanish Song Slinger

Advertisements

FOUR MOMENT OF THÚY KIỀU – IV – mot loi da trot tham giao – with family

Một lời đã trót thâm giao,
Dưới dày có đất trên cao có trời!
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh!
.
(from Truyện Kiều by Nguyễn Du)

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – III – reminiscence – with Đạm Tiên

Thương thay
Kiếp người
Sắc tài
Làm chi
.
Chờ
Hết
Còn gì
.
Đời người
Đến thế
Thì thôi
.
(from Truyện Kiều by Nguyễn Du)

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – II – Hoa No is crying and playing the instrument – for Thuc Sinh

Phải chăng nắng quáng đèn lòa,

Rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh?

Bây giờ tình mới rõ tình,

Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai.

 

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU – I – ill-fated strings ring – for Kim Trọng

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,

Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.

Khi tựa gối khi cúi đầu,

Khi vò chín khúc khi chau đôi mày.

FOUR MOMENTS OF THÚY KIỀU

Bao Long – Ballad Movement 2

Composed by Nguyễn Bảo Long

%d bloggers like this: