Archive

Archive for the ‘Johann Strauss II’ Category

Strauss II – Die Fledermaus

Tác phẩm Die Fledermaus (Con Dơi) của Strauss II do nhạc trưởng huyền thoại Carlos Kleiber chỉ huy dàn nhạc / hợp xướng của  Bavarian State Opera Ballet và những nghệ sĩ danh tiếng khác. Xem thêm bấm ở đây

Advertisements
%d bloggers like this: