music for 2 : violin + cello = Mozart’s Rondo alla turca (Turkish March)

Rondo alla turca (Turkish March)

The last movement of the Piano Sonata No.11 by Mozart is a Rondo movement with a title “Alla turca”, or in English is  “Turkish March”, is one of the most famous music composed by Mozart.

https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Sonata_No._11_(Mozart)

Cello and Violin

  Let’s get pdf music files from my Google Drive :

Score + Violin Part + Cello Part

DOWNLOAD FILES HERE

music for 2 : violin + cello = Pachelbel’s Canon

Pachelbel’s Canon

https://en.wikipedia.org/wiki/Pachelbel%27s_Canon

Cello and Violin

  Let’s get pdf music files from my Google Drive :

Score + Violin Part + Cello Part

DOWNLOAD FILES HERE

music for 2 : violin + cello = Ave Maria _ Bach / Gounod

Ave Maria _ Bach / Gounod

https://en.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria_(Bach/Gounod)

Cello and Violin

  Let’s get pdf music files from my Google Drive :

Score + Violin Part + Cello Part

DOWNLOAD FILES HERE

Quốc ca Mỹ

The Star-Spangled Banner“, tạm dịch là Lá cờ lấp lánh ánh sao, Xem chi tiết…

Chuyên mục:Quốc ca

Speak or not

from facebook: Xem chi tiết…

Vì nghe lời gia đình, tôi đã từ bỏ ước mơ của chính mình

#First3years – Vì nghe lời gia đình, tôi đã từ bỏ ước mơ của chính mình

Xem chi tiết…

BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐỘNG TỪ – Một số thành ngữ của to be

STAR

To be fond of : thích

To be interested in : thích

To be bored with : chán ngán

To be fed up with : To be tired of  – cũng là chán ngán

To be afraid of : sợ

To be good/bad at : giỏi/dở việc gì đó

To be used to : quen với

To be pleased at : hài lòng về

To be good for : tốt cho

To be harmful to : có hại cho

To be capable of : có khả năng làm việc gì đó

To be ashamed of : xấu hổ về

To be worried about : lo lắng về

To be busy : bận rộn (+ V-ing)

To be ready (to) : sẳn sàng

To be worth : đáng

To be able to : có thể

To be willing (to) : sẳn lòng

To be out of work : thất nghiệp

Ví dụ:

I am out of work : Chẳng ai thuê tớ làm việc gì  😦

STAR

 

%d bloggers like this: