Archive

Archive for the ‘Vung Tau’ Category

Vũng Tàu – 2011

Vũng  Tàu – Tháng 4 năm 2011

vungtau0420113.jpg

vungtau0420112.jpg

vungtau0420111.jpg

vungtau042011.jpg

vungtau04201127.jpg

vungtau04201154-.jpg

Một vài hình ảnh bãi biển ở khu vực Thắng  Tam

Advertisements
Categories: Images, Vietnam, Vung Tau Tags:
%d bloggers like this: